UČESNICI > Tanja Gavrilović / Dušica Parezanović

tanja gavrilović - menti
Tanja Gavrilović/menti

Nakon završenih Erasmus Mundus master studija iz oblasti Evropske književnosti i kulture (Université de Strasbourg i Università di Bologna), te završenih master studija na katedri za Teoriju kulture, Fakulteta političkih nauka u Beogradu, godine 2011.pristupila sam programu Evropski volonterski servis i postala koordinatorka netakmičarskog programa posvećenog kinematografijama Balkana, u okviru 17. izdanja festivala Aye Aye (Nansi, Francuska). Osmišljavajući anbiciozan i raznovrstan program, uređujući prateću brošuru i organizujuću panel diskusiju sa rediteljima iz regiona, nastojala sam da problematizujem stereotipnu percepciju o monolitnosti ‘balkanske kulture’. Ovaj program, u okviru kojeg je prikazano oko 60 kratkih, igranih, dokumentarnih, animiranih i eksperimentalnih filmova, dobio je podršku brojnih kulturnih i diplomatskih institucija sa Balkana, kao i Direkcije za proširenje Evropske Unije. Po okončanju ovog projekta, vratila sam se u Novi Sad gde sam počela da volontiram kao mentor volontera koji svoje projekte u okviru Evropskog volonterski servisa realizuju u Volonterskom centaru Vojvodine. Od 2012. godine radim u novosadskom ogranku Francuskog instituta u Srbiji kao asistent direkcije, čija zaduženja uključuju programaciju i organizivanje kulturnh dešavanja, koja za cilj imaju promociju frankofonije i interkulturalnog dijaloga. Od 2013. godine volontiram i u Novosadskom humanitarnom centru, kao neformalna podrška u nastavi za romsku decu.

Tokom treće godine rada za Francuski institut u Novom Sadu, jedna od mojih dužnosti biće osiguravanje fukncionalnog prelaza između odlaska starog i dolaska novog koordinatora novosadskog Instituta, te stoga osećam dodatnu potrebu za daljim usavršavanjem. Naime, rad na međukulturalnom dijalogu, u stranom kulturnom centru, podrazumeva specifične zahteve i u takvom radu definisanje i usaglašavanje potreba publike i ciljeva organizacije predstavlja dodatni izazov. Nadalje, rad u ogranku Instituta nameće pitanje prilagođavanja nacionalne politike lokalnom kontekstu, osnaživanja i koordinacije lokalnog tima u cilju efikasnijeg korišćenja resursa. Moji ciljevi za sledeću godinu jesu pisanje novog projekta koji za cilj ima osnaživanje nastave francuskog jezika u osnovnim školama kroz pozorišne radionice, a takođe bih želela da unapredim svoja znanja i steknem više iskustva u korišćenju internet platformi za komunikaciju sa publikom. Konačno, moj dugoročni cilj jeste efikasnije povezivanje domenaa kulture u kojem radim i domena društvene inkluzije u kojem volontiram, kroz projekte koji povezuju ove dve sfere. Naravno, ne očekujem da moj mentor ima odgovore na sva ova pitanja, ali sam svesna značaja koji mentorski odnos može imati za sagledavanje izazova sa kojima se suočavam na nov način – kroz postavljanje novih pitanja i pozicioniranje izazova unutar nove perspektive.


dušica parezanović - mentor
Dušica Parezanović/mentor

Dušica Parezanović, menadžerka u kulturi, radi kao projektna menadžerka Književnog kluba BOOKSa u Zagrebu. Više od 20 godina radi u polju kulturnog menadžmenta i koordinacije kulturnih dešavanja. Tokom prethodnih 15 godina učestvovala je kao organizatorka, PR, urednica programa, koordinatorka promocije, programa i projekata Kulturnog centra REX pri Fondu B92, u polju savremene društveno angažovane umetnosti i kulture, savremenog pozorišta i muzike i volonterizma. Od 2008. godine bila je Koordinatorka programa Kulturnog centra REX. Aktivna je u lokalnim, regionalnim i evropskim mrežama kroz Asocijaciju Nezavisna kulturna scena Srbije i Kooperativu. Članica je Odbora Trans Europe Halls mreže, Evropske mreže nezavisnih kulturnih centara i predstavnica Kulturnog centra REX u projektu Corners of Europe.