UČESNICI > Tatjana Antić / Phillipe Le Moan

Tatjana Antić - menti
Tatjana Antić/menti

Rođena u Beogradu 1983. gde je i diplomirala na Katedri za skandinavske jezike i književnost Filološkog fakulteta. Master iz kulturne politike i menadžmenta završila je na UNESCO katedri Univerziteta umetnosti u Beogradu, nakon čega je radila kao koordinator ovog programa. Osim toga, poslednjih 10 godina radila je još i kao Program Officer USAID-ovog Programa podrške medijima u Srbiji u okviru IREX-a (International Research and Exchanges Board), kao koordinator za Srbiju evropske kampanje Saveta Evrope Svi Različiti – Svi Ravnopravni (All Different – All Equal), kao član tima brojnih kampanja u oblasti ljudskih prava, ekologije i obrazovanja u okviru Federacije mladih zelenih Evrope (Federation of Young European Greens), kao intern za projekte i medije u okviru kancelarije Britanskog saveta u Beogradu. Prevodila je sa norveškog i engleskog, bila alumni Američke ambasade u okviru razmene profesionalaca iz oblasti turizma, živela i studirala u Norveškoj, bila delegat Evropskog parlamenta mladih, organizovala koncept „Žive biblioteke“ (Living Library) Saveta Evrope u Srbiji, radila brojne projekte iz oblasti kulture i umetnosti. Trenutno radi kao menadžer projekata u Turističkoj organizaciji Srbije gde se bavi projektima iz oblasti turizma, kulture, obrazovanja i održivog razvoja. Sfera interesovanja joj je povezivanje kulturnih prostora različitih regiona kroz kreativne i inovativne procese i projekte i umetnost kao sredstvo kulturne diplomatije.

https://www.linkedin.com/pub/tatjana-antic/67/468/933

Praktično iskustvo koje sam stekla u radu na različitim projektima iz oblasti kulture, umetnosti, medija i obrazovanja volela bih da naredne godine lično i profesionalno usmerim ka korišćenju ovih sfera kao sredstava kulturne diplomatije i povezivanja kulturnih prostora i regiona kroz kreativne i inovativne procese. Ovim bih volela da dam podršku kulturi i kulturnoj politici Srbije koja je već jako dugo u periodu regresije, ali i da naučim o načinima na koje druge zemlje vode svoju kulturnu politiku prezentacije, promocije i predstavljanja svojih kultura i identiteta na nekom stranom tržištu kroz kulturnu produkciju. Za mentora bi mi značilo da imam nekoga od međunarodnih aktera koji rade ili su radili u Srbiji na gore pomenuti način. Iskustvo, znanje i veštine koje bi potencijalni mentor trebalo da ima su preduzetnički duh, iskustvo u oblasti kulturne politike, projekata, kulturne diplomatije i menadžmenta u kulturi neke od zemalja koje u svom strateškom opusu imaju kulturu, umetnost i obrazovanje kao jedne od primarnih ciljeva.


Philippe Le Moine - mentor
Phillipe Le Moan/mentor

Philippe Le Moine je ataše za kulturu i zamenik direktorka Francuskog instituta u Srbiji od Septembra 2011. godine. Zadužen je za program Teatroskop koji teži da ojača susrete i razmenu među inciijativama u sferi izvođačkih umetnosti u širem prostoru Jugoistočne Evrope.
Karijera Philippe Le Moine je pretežno bila u polju pozorišta, idući od režije do produkcije, festivalske selekcije i prevođenja. Počeo je 1993 godine kao asistent producenta na Festivalu u Avinjonu a 1996. godine prešao u London gde je osnovao svoju pozorišnu trupu Bonobo. Producirao je više od 30 predstava za Gate Theatre sarađujući sa imenima poput Mick Gordon, David Farr, Rufus Norris, Sarah Kane and Lee Hall. Režirao je britansku premijeru makedonskog kultnog teksta “Bure baruta”, osnovao i selektovao za East Goes West festival koji je u Londonu predstavljao nezavisnu scenu Istočne Evrope i nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Godine 2001. pridružio se Studiju Kraljevskog narodnog pozorišta u Londonu (Royal National Theatre) i inicirao međunarodne programe poput rezidencija, treninga a pre svega izvanredan prevodilački projekat Channels koji je obuhvatao Francusku, Argentinu, Mađarsku, Srbiju, Litvaniju, Rusiju i Češku.

Od 2003. godine redovno sarađuje sa British Council-om, producirajući tekst Mika Gordona “On Love” u Uzbekistanu, selektujući za novi dramaturški festival British Twist u Briselu i režirajući makedonsku premijeru teksta Owen-a McCafferty-ja “Scenes from the Big Picture” u Narodnom pozorištu u Skoplju, pre nego što se preselio u Pariz 2005. godine kako bi vodio umetnički program British Council-a u Fracuskoj i koordinirao projekte u sferi izvođačkih umetnosti u Evropi. U ovom svojstvu pridružio se odboru IETM-a, najveće mreže za izvođačke umetnosti na svetu, i postao njen potpredsednik.

Ponovo se 2008. godine vratio u Festival u Avinjonu kao direktor međunarodnih odnosa i razvoja. Među mnogim drugim stvarima bio je odgovoran i za serije debata o evropskoj kulturnoj politici u okviru Festivala i za uspostavljanje nove mreže Kadmos koju čine međunarodni pozorišni festivali u Barseloni, Istambulu i Atini.

Od 2010. godine deo je odbora Maison d’Europe et d’Orient u Parizu, kulturnog centra i izdavačke kuće posvećene kulturama Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije.
Prevodi britanskog pisca Denisa Kelija na francuski.