UČESNICI > Tatjana Gačpar / Dragana Tomić Pilipović

TG-menti
Tatjana Gačpar / menti

Porodica, prijatelji, ljudi, priroda su vrednosti kojima sam posvećena i oni me inspirišu da radim na sebi i učim. Nakon svršenih studija arheologije, zaposlila sam se u Muzeju u Smederevu kao kustos pedagog, a već duži niz godina obavljam i funkciju direktora sa verom da je ova humana delatnost velika dragocenost za celokupno društvo.

Svojim delovanjem u Muzeju nastojim da ljubav i znanje o nasleđu podelim sa drugima, stvarajući dinamične i inventivne mogućnosti koje mogu da odgovore potrebama i zahtevima zajednice za koju Muzej postoji i deluje. Programi se realizuju u saradnji sa kolegama iz muzeja i drugim saradnicima. Autor sam i realizator više projeka: Interdisciplinarna ambijentalna nastava – Zavičajna škola nasleđa ( seminar koji je akreditovao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije) , Rekonstrukcija stalne izložbene postavke (jedan od autora), Smederevo pod prstima (taktilna izložba, edukativni programi i predavanja) i drugi.

Volim da boravim u prirodi, da se družim, putujem… Opušta me vez, muzika, pešačenje, knjiga, plivanje, kuvanje, san… Mir nalazim u balansu između sebe i svega onoga što me okružuje.


DTP-mentor
Dragana Tomić Pilipović / mentor

Dragana Tomić Pilipović je osnivač i izvršni direktor Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP (www.cdop.rs) sa više od 20 godina iskustva u oblasti razvoja organizacija, strateškog upravljanja ljudskim resursima i mentorske podrške pojedincima u pronalaženju i ostvarivanju njihovog ličnog potencijala, pre svega u oblasti preduzetništva i ličnog razvoja.  

U svojoj dugogodišnjoj karijeri najviše je radila na razvijanju HR funkcije kao strateškog partnera i to na poziciji direktora sektora za ljudske resurse u organizacijama Erste Banka i PharmaSwiss. Bavila se transformacijom sistema i organizacija kroz organizacionu kulturu i razvoja liderskih kapaciteta menadžmenta za upravljanje promenama. Ima dugogodišnje iskustvo u dizajniranju trening programa i kreativnog razvoja ljudskih potencijala kroz edukativno-mentorski rad. U svom trenerskom radu osim klasičnih metoda, koristi i inovativne metode kao što su: Open Space Technology, Appriciate Inquiry, Caffe Seminar…

Od 2010. godine vodi organizaciju CDOP koja ima za osnovni cilj da informiše, edukuje i podstiče održivi razvoj i društveno preduzetnišvo. Pokrenula je Rural HUB (www.ruralhub.rs) u selu Vrmdža, Sokobanja sa ciljem osnaživanja sela kroz socijalnu ekonomiju i preduzetništvo. Podstiče i podržava žensko preduzetništvo naročito u ruralnim područjima.

Jedan je od članova ETC grupe i pokretača projekta Kreativnog mentorstva.

Koautor je nekoliko priručnika iz oblasti: Upravljanja ljudskim resursima, Mentorstva i Ekosela kao modela razvoja ruralnih područja.

Završila Ekonomski fakultet u Beogradu, a zvanje Magistra ekonomskih nauka je stekla 2006. godine na Univerzitetu u Trentu, Italija na smeru Lokalnog razvoja za zemlje Balkana i oblasti u tranziciji.

LinkedIn: http://rs.linkedin.com/in/draganatomic