UČESNICI > Tijana Vuković / Kristina Kujundžić

TV-menti
Tijana Vuković / menti

Profesor komparativne književnosti, master filologije.

Doktorant na Varšavskom Univerzitetu, u oblastima kulturoloških studija, na temu alternativnih prostora kulture u Beogradu. Predavač i lektor na Kulturološkim studijama zapadne i južne slavistike na Univerzitetu u Varšavi, stalni saradnik Centra slovenske kulture u Varšavi. Osnivač i izvršni direktor NVO Kulturalist.

Na Varšavskom univerzitetu, od 2011. do danas, angažovana sam kao predavač na predmetima: Savremena teorija i praksa teksta, Savremeni društvenopolitički život Srbije i institucije kulture, Običaji, navike i kultura Srba, Kulturna geografija, i Srpski jezik. Organizator sam i saradnik u organizaciji mnogih kulturnih događaja u svrhu promocije srpske savremene kulture u inostranstvu.

Osnivam Kulturalist u martu 2015. sa idejom da doprinesem promeni na međunarodnoj kulturnoj sceni, čineći srpsku savremenu kulturu bližom i dostunijom široj publici u zemlji i inostranstvu. Projekti imaju kulturnoumetnički i naučnoistraživački karakter. Metodološki, istraživanja se baziraju na kulturološkim studijama, kulturnoj antropologiji, antropologiji mesta i prostora, vizuelnoj antropologiji, sociologiji i psihologiji.

U okviru programa Kreativno mentorstvo, želela bih da razvijem veštine i nadogradim znanja iz oblasti istraživanja i menadžmenta u kulturi, kako bih ostvarila ciljeve svoje organizacije i učinila je samoodrživom.

https://www.facebook.com/kulturalist.org
https://www.linkedin.com/in/tijana-vukovic-628a5263


KK2
Kristina Kujundžić / mentor

Kristina Kujundžić je završila osnovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu sa zvanjem istraživača u prirodnim naukama. Master studije je pak posvetila kulturnim politikama i menadžmentu u kulturi, završivši zajedničke master studije – UNESCO katedre, Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta u Lionu.

Promišljanju potreba u kulturi se počela baviti u okviru programa Talenti, Fonda za otvoreno društvo, koji se realizovao ranih devedestih godina XX veka u Beogradu. Program Telenti je bio namenjen mladim i još ne dovoljno afirmisanim umetnicima sa ciljem podrške njihovom profesionalnom razvoju kako kroz njihovo dodatno (visoko) obrazovanje u umetnosti i kulturi, tako i produkcijom prvih (pa i drugih, trećih, itd.) umetničkih radova.
Iz programa Talenti kreiran je Centar za stvaralaštvo mladih (CSM) sa jedinstvenim konceptom rada sa mladim umetnicima, koji su se profesionalno odredili a nastavili tražiti prostor za dalje usavršavanje, i intenzivan umetnički rad. Kristina je rukovodila radom CSM u periodu od 1999. do 2004. godine, u saradnji sa velikim brojem istaknutih umetnika iz Srbije i sveta koji su bili spremni podeliti svoja znanja i entuzijazam sa mladim umetnicima.
Nakon toga je usledio period rada u okviru Švajcarskog programa za kulturu za Jugoistočnu Evropu i Ukrajinu (SCP). Kristina je vodila kancelariju za Srbiju i Crnu Goru, po zatvaranju programa u Crnoj Gori samo kancelariju u Srbiji. Programi SCP su bili donatorskog karaktera i obezbeđivali su grantove za savremenu umetnost u JIE, kasnije Zapadnom Balkanu.

Nakon zatvaranja SCP, Kristina je prihvatila izazov rada u državnoj instituciji i to u sasvim novoj oblasti – turizmu. U okviru Turističke organizacije Srbije (TOS) je joj ponuđena mogućnost da postavi osnove za projektno odeljenje i vodi multilateralne međunarodne, regionalne i nacionalne interdisciplinarne projekte iz oblasti turizma. To je bila prilika da se pored akcentiranja kulturnog turizma, dosta toga i nauči o turizmu kao sektoru, marketingu, brendiranju, privatno-javnom partnerstvu, ali i državnim službenicima i ministarstvima, budžetskom planiranju i programiranju IPA, itd. Sa dvojnošću kultura-turizam je nastavila da eksperimentiše i kao vođa zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske Komisije o Kulturnim rutama Saveta Evrope u Luksemburgu, i kasnije u okviru Evropske Komisije u Briselu. Prvi sektorski krug prirodne nauke-umetnost/kultura-turizam je zaokružen prihvatanjem pozicije rukovodioca novog programa Nemačke Vlade Otvoreni regionalni programi za Jugositočnu Evropu (GIZ ORF). Trenutno vodi ORF regionalni program JIE iz Beograda za ekosistemske usluge i valorizaciju.

Posebno mesto u profesionalnom razvoju zauzima istraživanje, odnosno višegodišnji život i rad u Nordijskim zemljama za sedištem u Štokholmu i Kopenhagenu a u okviru autorskog projekta DiARTspora, podržan od strane Švedske agencije za razvoj (SIDA), procesi i angažman u okviru NOMAD Dance Academy (i NDI), Bijenale mladih Evrope i Mediterana (BJCEM), Evropske kulturne fondacije (ECF) i programa Balkan Incentive Fund for Culture (BIFC) i ECF-Art Angle Balkan Arts&Culture Fund (BAC), i još mnogo toga.