O projektu

KREATIVNO MENTORSTVO okuplja dve ključne grupe učesnika: mentije i mentore.

Naši mentiji su budući lideri u oblasti kulture: umetnosti, kulturnog nasleđa, kreativnih industrija, obrazovanja kroz kulturu, menadžmenta kulture, kulturne politike, aktivizma kroz umetnost i kulturu, komunikacija i drugih srodnih oblasti – iz svih delova Srbije, sa dokazanim iskustvom u svom polju rada. Mentiji su posvećeni razvoju društva i imaju značajni doprinos u svom polju rada, poseduju duh promene i napretka, ambicioznost, proaktivnost, pozitivan stav, društvenost i kreativnost, otvorenost za diskusiju, razmenu i interdisciplinaran pristup radu. Mentiji imaju viziju kako će njihov profesionalni i lični razvoj imati šireg efekta i kako će doprineti napretku društva, i zašto će svoje ciljeve ostvariti brže i bolje uz podršku mentora.

Mentori u našem programu su dokazani domaći ili strani profesionalci i lideri iz raznih oblasti – kulture, umetnosti, biznisa, politike, društvenih nauka, obrazovanja, diplomatije, menadžmenta ljudskih resursa, marketinga, medija i drugih – koji su spremni da podele svoje iskustvo i znanje sa mentijima. Time želimo da omogućimo i podstaknemo umrežavanje i ohrabrimo razmenu i saradnju između sektora, kao i da omogućimo mentiju da dođe do specifičnih uvida, znanja i iskustva do kojih ne bi došao u svom postojećem okruženju, kroz svoje redovne mreže i kontakte.

Ako želite da postanete menti, pratite sajt projekta KREATIVNO MENTORSTVO i odazovite se na novi Poziv za učesnike. Svake godine nastojimo da proširimo našu bazu podataka i pronađemo mentore čiji su profili najrelevantniji za potrebe izabranih mentija. Stoga bismo veoma cenili da nas kontaktirate i predložite učesnike za koje mislite da bi bili dobri mentori u programu KREATIVNO MENTORSTVO!

AKTUELNI CIKLUS 2014/2015

parovi menti / mentor

CIKLUS 2012/2013 – ALUMNI

parovi menti / mentor