UČESNICI > Vera Večanski / Irena Ristić

Vera Večanski - menti
Vera Večanski/menti

Diplomirala sam na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Međutim, oduvek me je interesovao pedagoški rad, posebno rad sa decom. Radim na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, kao asistent na predmetu Metodika likovnog vaspitanja. Moj posao, koji obožavam, podrazumeva edukaciju budućih učitelja i vaspitača za rad sa decom iz oblasti vizuelnih umetnosti u kontekstu opšteg obrazovanja. Pored toga, trenutno radim na razvijanju jednog književno-vizuelnog projekta (Vreme za priču) koji se bavi pripovedanjem priča u bibliotekama i koji je namenjen deci predškolskog uzrasta.

Pristup koji istražujem i pokušavam da sprovedem u svom pedagoškom radu u polju umetnosti jeste integrativni pristup, koji prepoznaje umetnost, između ostalog i kao sredstvo učenja i koji objedinjuje ne samo različite forme i medije umetničkog izraza, već pokušava da ih poveže i integriše sa drugim oblastima saznanja i delovanja. Verujem da je ulaganje u kvalitetno obrazovanje, kulturu i umetnost koji su namenjeni deci, važno pitanje svakog ozbiljnog društva, jer od toga zavisi njegova budućnost, to jest, kakva će ona biti.

U narednoj godini bih želela dalje da razvijam projekat Vreme za priču i to u dva pravca: 1 – prvi pravac bi podrazumevao produkciju novih umetničko-edukativnih sadražaja za decu u okviru ove dramsko-književno-vizuelne forme i 2 – drugi pravac bi podrazumevao diseminaciju projekta (na primer putem edukacije učitelja, vaspitača, bibliotekara i podrazumevao bi osmišljavanje seminara, izdavanje publikacija, priručnika i sl.) u čemu nemam velikog iskustva. U tom smislu ono na čemu želim da radim sa mentorom se takođe kreće u dva pravca: prvi je vezan za produkciju sadržaja: proširivanje i produbljivanje svojih znanja iz oblasti dramskih i integrativnih umetnosti u kontekstu obrazovanja (budući da dolazim iz polja vizuelnih umetnosti), a drugi je onaj koji se tiče upoznavanja i razvijanja strategija koje mogu učiniti ne samo ovaj projekat, nego i čitavu oblast (kultura i umetnost za decu) i njen izuzetan značaj vidljivijim u društvu.

Mentor mi je potreban zbog upoznavanja i uvođenja u neke oblasti koje mi nisu toliko bliske a mislim da bi mi bile korisne u daljem radu, kao što su savremeno pozorište/dramska umetnost za decu/drama u obrazovanju; komunikacijske veštine; projekti i organizacija seminara/skupova/festivala iz oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti (namenjenih deci) i poznavanje platformi na kojima se prezentuju ideje i dostignuća iz ovih oblasti; kulturni menadžment.

Ili, ukoliko bi se bavio sličnim oblastima kao i ja – kulturom, umetnošću i umetničkim pristupima u opštem obrazovanju – da poznaje uspešno funkcionisanje tih oblasti, to jest uspešnu implementaciju umetničkih pristupa u opštem obrazovanju, u drugim sredinama van naše zemlje.

www.make-and-play.blogspot.com,www.vremezapricu.info,
http://www.flickr.com/photos/veravecanski/


Irena Ristic - mentor
Irena Ristić/mentor

Irena Ristić diplomirala je na katedri za pozorišnu i radio režiju fakulteta dramskih umetnosti u beogradu, potom je završila specijalizovanu edukaciju u oblasti psihodrame, magistrirala psihologiju na filozofskom fakultetu u beogradu i doktorirala u oblasti psihologije umetnosti na fakultetu likovnih umetnosti u beogradu. radila na malim i velikim scenama beograda i većih gradova srbije, u republici srpskoj i u austriji. najvažniji projekti: “pažljivo posmatranje” (rex, beograd), “nepar” (rex, beograd), “proces_k” (kc grad), “apetit” (dkc, beograd), “soba malih strahova” (rex, beograd), “gamma cas” (np zrenjanin), “saga” (czkd, beograd), “obdukcija” (msu, beograd), “on the way…seeking” (washerei p, hal u tirolu), “ljudi za stolom” (rex, beograd), “cipele od kengurove kože”, “čovek je čovek”, “mišolovka”, “kvartet” (bdp), “ljubav perlimplina i belise” i dr. sa radovima učestvuje na brojnim festivalima, konferencijama i naučnim skupovima. u poslednjih nekoliko godina pokreće više participativnih programa usmerenih na aktivizam mladih. dobitnica je nagrade grada beograda za najbolji projekat u oblasti omladinske politike u 2011, kao i nagrade za najbolji eksperimentalni film 57. festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma u beogradu. jedan je od osnivača instituta za psihodramu, pod okriljem eap beč i autorka niza empirijskih istraživanja u domenu psihologije umetnosti, od kojih su najvažnija predstavljena u knjigama “početak i kraj kreativnog procesa” (hop.la! 2010) i “psihologija kreativnosti” (institut za pozorište, film, radio i televiziju, 2013). izabrana je u zvanje docenta 2011. godine na fakultetu dramskih umetnosti u beogradu, gde predaje psihologiju i psihologiju kreativnosti u okviru katedre za teoriju i istoriju.